Aktive prosjekter

Den norske modellen på mikronivå – styrke i krevende tider?

2020 og 2021 har norsk arbeidsliv stått ovenfor større utfordringer enn på mange tiår. De fleste virksomheter har måttet gjøre større og mindre tilpasninger av driften, og nedstengningen i mars 2020 førte til tosifrede arbeidsledighetstall. I en undersøkelse våren 2020 var åtte av ti arbeidstakere enig i at arbeidsgiverne hadde håndtert koronakrisas innvirkning på arbeidsplassen på en bra måte. Svarene varierte imidlertid i takt med hvem som var hardest rammet. Blant de som er permittert på full tid er det bare rundt halvparten som er fornøyd med arbeidsgivers håndtering (Andersen & Ødegård 2020). Samtidig som koronakrisa fortsatt preger det norske arbeidslivet, er også digitalisering og teknologiske endringer noe som allerede påvirker og vil påvirke arbeidsoppgaver, krav til kompetanse og tilknytningsform (Dølvik & Steen 2019). Tre overordnede problemstillinger vil danne grunnlaget for våre undersøkelser: 1. Hvordan fungerer bedriftsdemokratiske ordningene lokalt? 2. Hvordan vurderer tillitsvalgte sin deltakelse og innflytelse? 3. Hvordan har de bedriftsdemokratiske ordningene fungert under omstillinger i forbindelse med koronaepidemien?

Prosjektledelse

Sissel C. Trygstad

Oppdragsgiver(e)

LO

Forskningstema

Den nordiske modellen

Prosjektperiode

november 2021
desember 2022