Integreringsloven – implementeringen av nye områder og grep

I den nye integreringsloven – gjeldende fra 1. januar 2021 – reguleres noen nye områder og grep i integreringsarbeidet. Fafo har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å undersøke hvordan disse endringene iverksettes.

Ved å se på implementeringen av reformene tidlig i denne prosessen ønsker vi å kartlegge om intensjonene og målsetningene bak endringen ivaretas når politikken implementeres, hvilke nye utfordringer som eventuelt oppstår og hva som kan bidra til å løse dem. 

Endringene i loven gjelder blant annet fylkeskommunens oppgaver på integreringsfeltet, innføring av kort programtid for deltakere i introduksjonsprogrammet med minimum utdanning på videregående nivå fra før, samt at 16- og 17-åringene ikke lenger er omfattet av loven.

Prosjektledelse

Guri Tyldum

Oppdragsgiver(e)

Kunnskapsdepartementet

Prosjektperiode

april 2021
mars 2023