Aktive prosjekter

Omregulering av drosjemarkedet

Sammen med TØI skal Fafo kartlegge konsekvensene av omreguleringen av drosjemarkedet. Prosjektet er initert av TØI og Fafo, og finansiert av YTF, Norges Taxiforbund, LO og TØI.

Prosjektet består av en nullpunktsanalyse, kjennetegn ved drosjemarkedet før omreguleringen, og en kartlegging av hvordan bransjen endrer seg etter de nye reguleringene trer i kraft. Vi vil undersøke organseringen av markedet, kundenes atferd, drosjemarkedet som et arbeidsmarket, sjåførenes lønns- og arbeidsforhold, og partenes håndtering av omreguleringen.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2020:24 TØI rapport1802/2020
Jørgen Aarhaug, Sigurd M N Oppegaard, Frants H Gundersen, Knut J L Hartveit, Kåre H Skollerud og Bjorn Dapi

Prosjektledelse

Sigurd M. Nordli Oppegaard

Prosjektledelse

TØI

Oppdragsgiver(e)

Yrkestrafikkforbundet

Norges taxiforbund

LO

Transportøkonomisk institutt

Prosjektperiode

april 2020
desember 2022