Aktive prosjekter

Seniorer i barnehager II: frafall, frafallsårsaker og fastholdelse

 Prosjekt skal frembringe ny kunnskap om hvorfor seniorer i barnehager slutter i jobben og hva som eventuelt skal til for at flere seniorer kan, og vil, fortsette lenger. Med utgangspunkt i registerdata og surveydata kartlegges og analyseres hvor mange og hvem som slutter, hvorfor de slutter og hva de går til, samt hva som kan bidra til at de velger å bli i jobben.

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad
Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

Senter for seniorpolitikk, KS, Utdanningsforbundet og Fagforbundet

Forskningstema

Seniorpolitikk

Prosjektperiode

januar 2019
mars 2020