Aktive prosjekter

Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS' område 2002-2019

Prosjektledelse

Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

Pensjonskontoret

Prosjektperiode

januar 2020
desember 2020
83005