Skip to main content

Nasjonal lederutdanning for styrere og ledelse av barnehager


Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om styrerutdanningen for barnehageledere og i hvilken grad den bidrar til utvikling og endring av ledelsesespraksis i tråd med formålet med studiet. Ønsket er å mer kunnskap om hvordan lederutdanningen setter avtrykk i praksis.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mars 2021
  • Avsluttes:
    desember 2024

Oppdragsgiver

  • Utdanningsdirektoratet