Strukturell, kulturell og sosial integrering av ungdom

Komparativ studie av sosial mobilitet og integrasjon blant unge med innvandrerbakgrunn, basert på CILS-studier i Norge, Sverige og England.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mars 2020
  • Avsluttes:
    desember 2023

Oppdragsgiver

  • Universitetet i Stockholm

Bærekraftsmål