Skip to main content

Utvidet bemanning i barnehager


Utviklingsprosjekt der to kommunale barnehager skal øke den faste bemanningen med ett årsverk for å få en mer robust bemanning som kan redusere behovet for vikarinnleie ved fravær. Det er også et mål å redusere sykefraværet.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2023
  • Avsluttes:
    september 2024

Oppdragsgiver

  • Fredrikstad kommune