Frivilligheten som informasjonsformidlere til innvandrerbefolkningen under covid-19

Prosjektet skal evaluere ekstraordinære tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner, og drøfte sivilsamfunnets rolle i forbindelse med covid-19-pandemien. Gjennomføres i samarbeid mellom Fafo og Folkehelseinstituttet.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2022
  • Avsluttes:
    desember 2023

Oppdragsgiver

  • IMDi

Bærekraftsmål