Skip to main content

Hvem trenger hjelp til livsopphold fra organisasjonene?


Det siste året har de frivillige organisasjonene opplevd en markert økning i antall personer som søker hjelp til livsnødvendige forbruksgoder som mat og klær. I dette prosjektet skal vi undersøke utviklingen i bruk av Frelsesarmeens tilbud om matutdeling i tre norske byer. Gjennom registreringer, intervjuer med de som deler ut mat og intervjuer med de som står i matkø, ønsker vi å finne ut hvordan situasjonen har endret seg når det gjelder hvor mange som søker slik nødhjelp, samt hva som kjennetegner de som mottar hjelp

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2022
  • Avsluttes:
    februar 2023

Oppdragsgiver

  • Frelsesarmeen

Bærekraftsmål