Skip to main content

Kunnskapsutvikling om innsats mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap


Dette er et todelt prosjekt, der vi 1) skal gjøre en følgeevaluering av et relativt nylig igangsatt tiltak med bruk av frivillige mentorer til unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og/eller tvangsekteskap - og der den unge har brutt med sin familie. Og 2) skal kartlegge frivillige organisasjoners prosjekter mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap. Her skal vi også undersøke hvordan tiltakene vurderes av organisasjonen selv, og i noen grad av de som bruker tiltakene. Et viktig spørsmål er om brukernes vurdering av tiltakene stemmer overens med de ambisjoner myndigheter, organisasjoner og frivillige har.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2020
  • Avsluttes:
    januar 2022

Oppdragsgiver

  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Bærekraftsmål