Skip to main content

Levekårene til syriske flyktninger i Jordan (2017-2018)


Prosjektets formål var å bidra til økt kunnskap om syrere bosatt i Jordan — de aller fleste av dem flyktninger ankommet etter at den syriske borgerkrigen startet i 2011 — for å bedre grunnlaget for politikkutforming, spesielt på områder som utdanning og sysselsetting.

Det ble samlet inn statistikk gjennom en bredt anlagt nasjonal spørreundersøkelse designet av Fafo i samarbeid med Jordans statistiske sentralbyrå og gjennomført i tidsrommet november 2017 til januar 2018.

Prosjektets rapporter er avgrenset til flyktninger og sammenlikner tilstanden i flyktningleirene, de fire provinsene med flest syriske flyktninger (Amman, Irbid, Zarqa og Mafraq) og de øvrige provinsene sett under ett. Rapportene inneholder informasjon om 7 632 husholdninger og 40 950 individer.

Rapporten viser at syriske flyktninger i Jordan klarer seg langt bedre nå enn for få år siden: tilgangen på helsetjenester er god, flere barn går på skole, arbeidsstyrkedeltakelsen er høyere og arbeidsledigheten lavere, og boligstandarden er blitt bedre.

Dette er et resultat av omfattende internasjonal bistand kanalisert gjennom FN, internasjonale og lokale organisasjoner samt den jordanske staten, at Jordan gradvis har åpnet opp det formelle arbeidsmarkedet for nye yrkesgrupper og at tilgangen på offentlige skole og helsetjenester er blitt bedre.

Imidlertid er fattigdom stadig utbredt — og høyest i leirene og på landsbygda i Mafraq — og avhengigheten av bistand fortsatt betydelig. Utsiktene til snarlig retur er dårlige. Jordans økonomi sliter, og arbeidsledigheten i vertsbefolkningen har økt markant de siste to årene.

Ytterligere levekårsforbedring blant de syriske flyktningene i Jordan er urealistisk uten at den internasjonale bistanden opprettholdes.

Prosjektet ble initiert av Jordans  planleggingsdepartement og ble finansiert av European Regional Development and Protection Programme for the Middle East (RDPP), støttet av EU, Tsjekkia, Sveits, Storbritannia, Irland, Nederland, Danmark og Norge.

Resultater

  • Rapport
  • Tabellrapport på engelsk og arabisk
  • Spørreskjema (husholdsskjema og individskjema)
  • Sampling dokument

Omtale

Presentation of the 2019-report at ReliefWeb

Forskere

Oppdragsgiver

  • Danish Ministry of Foreign Affairs, Dept. for Humanitarian Action, Migration and Civil Society

Bærekraftsmål