Skip to main content

Arbeidsforhold blant rumenske og bulgarske lastebilsjåfører i Norge


Fafo skal i samarbeid med Transportøkonomisk institutt kartlegge levekår og lønns- og arbeidsforhold blant rumenske og bulgarske lastebilsjåfører i Norge. TØI er prosjektleder, og sluttrapporten vil publiseres av dem.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2018
  • Avsluttes:
    september 2018

Oppdragsgiver

  • TØI