Skip to main content

Arbeidslivsbarometeret


På oppdrag for Fagforbundet skal Fafo utvikle to indikatorer for å måle utviklingen innenfor kompetanse og stillingsstørrelse i arbeidslivet, med et særlig vekt på Fagforbundets medlemsgrupper.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2022
  • Avsluttes:
    desember 2022

Oppdragsgiver

  • Fagforbundet

Bærekraftsmål