Skip to main content

Arbeidstidsreduksjoner


På LO-kongressen i 2017 ble det gjort et vedtak om at LO skal utarbeide en plan for hvordan en kan gå videre med arbeidstidsreduksjoner. Planen skal bygge på erfaringer fra nasjonale og internasjonale forsøk i ulike bransjer og sektorer. Fafo skal utarbeide en kunnskapsoppdatering som kan brukes inn i LOs arbeid.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2019
  • Avsluttes:
    juni 2020

Oppdragsgiver

  • LO

Bærekraftsmål