Skip to main content

Assistentenes stilling i oppvekstsektoren


Prosjektet er en kartlegging av status.

Prosjektet er en statuskartlegging med følgende hovedproblemstilling: Hva har vi i dag av kunnskap om assistentenes stilling innen oppvekstsektoren? Prosjektet er basert på en gjennomgang av foreliggende litteratur og statistikk om assistentenes rolle i oppvekstsektoren.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    desember 2017
  • Avsluttes:
    juli 2018

Oppdragsgiver

  • Fagforbundet