Skip to main content

Deltid i sykehusene


I dette prosjektet skal vi undersøke svake og sterke sider ved tre tiltak som har som mål å rekruttere flere sykepleiere (og helsefagarbeidere) til heltidsstillinger i sykehusene.

Prosjektet har følgende tre problemstillinger:

  1. Hva skjer i rekrutteringssituasjoner der en utlyst heltidsstilling noen ganger fører til en heltidsansettelse, og andre ganger til en deltidsansettelse?
  2. Hvorfor ønsker noen ansatte i ufrivillig deltidsstilling å jobbe på flere avdelinger for å øke sin stilling, mens andre ikke gjør det?
  3. Etter å ha gjennomført et trainee-opplegg som innebærer å jobbe på flere avdelinger, velger noen å fortsette å jobbe «på tvers», mens andre velger en stilling på én avdeling. Hva forklarer de ulike valgene?

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2019
  • Avsluttes:
    februar 2021

Oppdragsgiver

  • Spekter

Bærekraftsmål