Skip to main content

Den nordiske modellen og covid-19


SAMAK har bedt Fafo utarbeide et perspektivnotat om hvilke trusler, utfordringer og muligheter den nordiske modellen kan stå overfor i kjølvannet av koronakrisa.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2020
  • Avsluttes:
    september 2020

Oppdragsgiver

  • SAMAK