Akademikernes medlemspotensial

Kort om Akademikerne og deres medlemmer.

Hvor organiserer Akadmikerne mange medlemmer, og hvor organiserer de få? Hva er medlemspotensialet i årene som kommer, gitt prognoser for antall personer med høyere utdanning i arbeidsmarkedet?


Fafo-utgivelser

Prosjektledelse

Jørgen Svalund

Prosjektdeltaker(e)

Jørgen Svalund

Oppdragsgiver(e)

Akademikerne

Prosjektperiode

desember 2017
januar 2018