Arbeids- og levekår blant arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen

I dette prosjektet vil vi gjennomføre en landsomfattende intervjuundersøkelse blant bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen.

Arbeidsinnvandrere fra disse to landene utgjør de to største gruppene som har kommet til Norge de siste 15 årene. Over halvparten har bodd i Norge mellom 5 og 10 år.

Målet er å få bedre kunnskap om de bosatte arbeidsinnvandrernes arbeids- og levekår, kjennskap til svart arbeid og andre former for arbeidslivskriminalitet, samt interesse for fagforeningsmedlemskap. Andre spørsmål er ansettelsesform, om arbeidsgiver stiller bolig til rådighet og i hvilken grad de behersker det norske språket.

Dette er et spleiseprosjekt som finansieres av fire av deltakerne i Fafo Østforum: Arbeidstilsynet, Fellesforbundet, Landsorganisasjonen i Norge og Skatteetaten.

Tidligere undersøkelser blant bedriftsledere i bygg, industri og hotell og restaurant har vist at «arbeidsinnvandring har kommet for å bli». Det har vært en stadig økning i andelen ledere som sier at arbeidskraft fra de nyeste EU-landene har blitt en del av bedriftens ordinære virksomhet.

Nå vil vi spørre arbeidstakerne selv om deres planer, og om de trives med å jobbe og bo i Norge. Det er grunn til å tro at det er forskjeller i hvordan det oppleves, alt etter hvor i landet man bor og hvilken del av arbeidsmarkedet man tilhører. For å få best mulig resultat skal intervjuene foregå på arbeidstakernes egne morsmål og gjennomføres av Norstats kontorer i Polen og Baltikum.

 


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2021:14
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen

Prosjektledelse

Anne Mette Ødegård

Forskningstema

Arbeidsinnvandring

Prosjektperiode

august 2019
juni 2021