Arbeidsforhold blant rumenske og bulgarske lastebilsjåfører i Norge

Fafo skal i samarbeid med Transportøkonomisk institutt kartlegge levekår og lønns- og arbeidsforhold blant rumenske og bulgarske lastebilsjåfører i Norge. TØI er prosjektleder, og sluttrapporten vil publiseres av dem.


Publisering

Kåre H. Skollerud, Guri Natalie Jordbakke, Tor-Olav Nævestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen

Nettutgave

Sammendrag

Prosjektledelse

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

TØI

Prosjektperiode

februar 2018
september 2018