Fullførte prosjekter

Arbeidslivsundersøkelse blant ansatte med LHBT-identitet i Den norske kirke

Målet med denne studien er å fange opp hvorvidt ansatte med LHBT-bakgrunn i Den norske kirke utsettes for spesielle belastninger og utfordringer i utøvelse av sitt yrke.

Det er et uttrykt behov for å øke kunnskapen om hva som oppleves som problematisk for LHBT-personer i en kirkelig stilling, enten de har stått fram med sin identitet/orientering eller ikke. En av begrunnelsene for å gjennomføre en slik studie er et ønske om å drive lederutvikling og kursing av kirkelige ledere med sikte på å håndtere utfordringene på en god måte og sette inn tiltak som kan forhindre diskriminering.

Studien gjennomføres i samarbeid med KIFO - Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2020:20
Olav Elgvin, Arne Backer Grønningsæter og Edvard Nergård Larsen
LHBT+: holdninger og arbeidsmiljø i Kirken

Prosjektledelse

Arne Backer Grønningsæter

Oppdragsgiver(e)

Den norske kirke

Prosjektperiode

oktober 2019
september 2020