Assistentenes stilling i oppvekstsektoren

Prosjektet er en kartlegging av status.

Prosjektet er en statuskartlegging med følgende hovedproblemstilling: Hva har vi i dag av kunnskap om assistentenes stilling innen oppvekstsektoren? Prosjektet er basert på en gjennomgang av foreliggende litteratur og statistikk om assistentenes rolle i oppvekstsektoren.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2018:25
Mona Bråten og Bård Jordfald

Prosjektledelse

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

Fagforbundet

Prosjektperiode

desember 2017
juli 2018