Deltid i sykehusene

I dette prosjektet skal vi undersøke svake og sterke sider ved tre tiltak som har som mål å rekruttere flere sykepleiere (og helsefagarbeidere) til heltidsstillinger i sykehusene.

Prosjektet har følgende tre problemstillinger:

1. Hva skjer i rekrutteringssituasjoner der en utlyst heltidsstilling noen ganger fører til en heltidsansettelse, og andre ganger til en deltidsansettelse?

2. Hvorfor ønsker noen ansatte i ufrivillig deltidsstilling å jobbe på flere avdelinger for å øke sin stilling, mens andre ikke gjør det?

3. Etter å ha gjennomført et trainee-opplegg som innebærer å jobbe på flere avdelinger, velger noen å fortsette å jobbe «på tvers», mens andre velger en stilling på én avdeling. Hva forklarer de ulike valgene?


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2021:01
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Om bruk av flerdelte stillinger ved Sykehuset Østfold

Prosjektledelse

Leif E. Moland

Prosjektdeltaker(e)

Ketil Bråthen
Leif E. Moland

Oppdragsgiver(e)

Spekter

Prosjektperiode

november 2019
februar 2021