Fullførte prosjekter

Grunnskole- og videregående opplæring i Introduksjonsordningen

Prosjektet skal kartlegge regelverk for og bruk av grunnskoleopplæring og fag i videregående skole som del av introduksjonsprogrammet for voksne. Det skal gjennomføres en analyse av data fra nasjonalt introduksjonsregister, og kvalitative intervjuer med nøkkelpersoner i sentralforvaltningen og i fire kommuner.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2014:34
Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri
Grunnskoleopplæring og videregående opplæring som tiltak i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Prosjektdeltaker(e)

Erika Braanen Sterri

Oppdragsgiver(e)

IMDi

Prosjektperiode

2014