Fullførte prosjekter

HMS-utfordringer ved alenearbeid

I 2016 gjennomførte Fafo et forprosjekt om HMS-utfordringer ved alenearbeid for ulike yrkesgrupper.

Arbeidet resulterte i et notat hvor ulike sider ved alenearbeid ble presentert. Forbundene som deltok i forundersøkelsen er alle opptatt av at større grad av alenearbeid er en trend blant flere av de yrkesgruppene som forbundene organiserer, og at kunnskapen om HMS-utfordringer knyttet til dette er svært begrenset. I dette hovedprosjektet skal vi kartlegge dette nærmere – både omfanget av alenearbeid for ulike medlemsgrupper, HMS-utfordringer (både fysiske og psykiske) og hvilke systemer og rutiner virksomhetene har når det gjelder å forebygge risiko for ulykke og helseskade.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2018:07
Mona Bråten
HMS-utfordringer for medlemmer i fem forbund

Fafo-notat 2016:22
Mona Bråten
En kunnskapsstatus

Prosjektledelse

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

mars 2016
januar 2018