Fullførte prosjekter

Innvandrerorganisasjoners rolle og potensial i lokalt integreringsarbeid

Det bevilges hvert år over statsbudsjettet midler til innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet. Disse midlene fordeles lokalt i 20 utvalgte kommuner.

I dette prosjektet undersøker vi om og på hvilken måte disse midlene virker integrerende. Dette gjør vi dels ved å kartlegge hvordan det arbeides med fordeling av midler og kontakt med organisasjoner lokalt, dels ved å intervjue reprensentanter for et utvalg organisasjoner.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2017:14
Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik
Sett gjennom en statlig tilskuddsordning

Prosjektledelse

Beret Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Beret Bråten
Ragna Lillevik

Oppdragsgiver(e)

IMDi

Prosjektperiode

desember 2016
april 2017