Kollektive aktører

Fafo har inngått en fireårig forskningsavtale om det kollektive arbeidslivet. Med det kollektive arbeidslivet menes arbeidslivsforskning som omhandler vårt kollektive eller organsiterte arbeidsliv, med særlig fokus på partene, tariffavtalene, tariffrevisjonene og arbeidskonfliktene.

Prosjektledelse

Kristine Nergaard

Prosjektdeltaker(e)

Kristin Alsos
Kristine Nergaard

Eksterne forskere

Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsdepartementet

Prosjektperiode

januar 2013
desember 2016