Fullførte prosjekter

Prosjektledelse

Torgeir Nyen

Prosjektdeltaker(e)

Torgeir Nyen

Oppdragsgiver(e)

NHO

Utdanningsforbundet, Sandefjord

Prosjektperiode

januar 2002
desember 2007