Digital kompetanse - for alle?

Prosjektdeltaker(e)

Tove Mogstad Aspøy

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

februar 2014
desember 2014