Personvern under press - hvor går grensene

Prosjektet retter søkelyset mot status på utfordringer for ansattes personvern ved økede bruk av kontroll og overvåkingstiltak i arbeidelivet: 1. Hvordan defineres ansattes rett på personvern i arbeidelivset ? 2. Kunnskapsoversikt: Hva vet vi om ut bredelse og type saker? 3. Hva sier lov og avtaleverk? 4. Hvilke huller og dilemmaer kan vi utrede på grunnlag av en sammenfatning og vurdering av informasjon som fremkommer i pkt. 1-3.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2013:17
Mona Bråten
En kunnskapsstatus

Prosjektledelse

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten
Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

februar 2008
januar 2010