Fullførte prosjekter

NAV - en fyrlykt for IA-arbeid i omstilling


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2015:09
Anne Inga Hilsen og Lise Lien

Prosjektledelse

Anne Inga Hilsen

Eksterne forskere

Anne Inga Hilsen

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

mars 2011
desember 2013