Seksuell trakassering i arbeidslivet

I dette prosjektet skal vi søke å kartlegge erfaringer med og oppfølging av seksuell trakassering blant medlemmer innen helse og sosial samt hotell og restaurant.

Seksuell trakassering i arbeidslivet er en viktig problemstilling, og det finnes lite kunnskap både om omfang og om hvordan dette følges opp fra arbeidsgiversiden på bransjenivå.

I dette prosjektet, som gjennomføres på oppdrag for LO, Fagforbundet og Fellesforbundet, skal vi gjøre en web-basert pilotundersøkelse for å kartlegge erfaringer med og oppfølging av seksuell trakassering blant medlemmer innen helse og sosial samt innen hotell og restaurant. Vi skal også se nærmere på hvilke rutiner virksomhetene har for å følge opp saker hvor ansatte opplever seksuell trakassering på jobb.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2017:09
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad
Undersøkelse blant Fellesforbundets medlemmer i hotell og restaurant og Fagforbundets medlemmer i helse og omsorg

Prosjektledelse

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

LO, Fagforbundet og Fellesforbundet

Prosjektperiode

mars 2016
desember 2016