Fullførte prosjekter

Tilkallingskontrakter i norsk arbeidsliv

I dette prosjektet skal vi kartlegge bruk av tilkallingskontrakter i norsk arbeidsliv. Med dette menes kontrakter der arbeidstaker er ansatt som tilkallingshjelp uten en nærmere definert og forutsigbar arbeidstid. Dette omfatter for eksempel ekstrahjelp som får tilbud om oppdrag og skal utføre arbeid etter behov.

Undersøkelsen er lagt opp som en kombinasjon av en kvantitativ kartlegging av omfang, en kvalitativ studie om praksis i fire bransjer og en gjennomgang av tariffavtaler og arbeidskontrakter. 


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2015:10
Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen

Prosjektledelse

Kristine Nergaard

Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten
Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsdepartementet

Prosjektperiode

november 2013
januar 2014