Fullførte prosjekter

Tjenestepensjonsmarkedet i endring

Strategisk instituttprogram inkludert PhD-stipend for Geir Veland


Fafo-utgivelser

Å. Hermansen & T. Midtsundstad
  • Søkelys på arbeidslivet

Les mer/Read more


Fafo-notat 2014:11
Geir Veland

Fafo-notat 2013:21
Geir Veland

  • Søkelys på arbeidslivet

Les mer/Read more


Fafo-notat 2012:20
Geir Veland
Hvordan ser tjenestepensjonsmarkedet ut i 2011?

Fafo-notat 2011:24
Geir Veland
Det private tjenestepensjonsmarkedet anno 2010

Fafo-notat 2011:05
Tove Midtsundstad og Christer Hyggen

Fafo-notat 2010:22
Geir Veland
Utviklingen i det private tjenestepensjonsmarkedet i Norge og et lite blikk til utlandet

Fafo-notat 2010:04
Christer Hyggen


Publisering

Å. Hermansen & T. Midtsundstad
  • Søkelys på arbeidslivet

Les mer/Read more


  • Søkelys på arbeidslivet

Les mer/Read more

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Eksterne forskere

Christer Hyggen (nå Nova HiOA)

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Forskningstema

Pensjon

Prosjektperiode

januar 2007
januar 2015