Fullførte prosjekter

Utvikling av gode yrkesfaglærere

Hva slags kompetanse må yrkesfaglærere ha for å kunne gi undervisning som oppleves som relevant både for elever og for arbeidslivet?

Prosjektet skal undersøke hva slags kompetanse yrkesfaglærere må ha for å gi undervisning som oppleves som relevant både for elever og for arbeidslivet og hva slags rammebetingelser som bidrar til yrkesfaglærernes faglige utvikling. På bakgrunn av dette skal yrkesfaglærernes behov for etter- og videreutdanning kartlegges.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2017:11
Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland og Anna Hagen Tønder

Prosjektledelse

Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

KS

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektperiode

november 2016
april 2017