Fullførte prosjekter

Varebilmarkedet

Fafo skal i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse kartlegge omfang og kjennetegn ved varebilmarkedet (nyttelast under 3,5 tonn). Kartleggingen omfatter konkurransesituasjonen mellom varebilmarkedet og det regulerte godstransportmarkedet.

Les mer om prosjektet hos Samfunnsøkonomisk analyse

Prosjektledelse

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

Arbeidstilsynet

Prosjektperiode

november 2019
mars 2020