Verneombudsordning under press?

Hovedhensikten med dette prosjektet er å kartlegge verneombudenes rolle i komplekse prosjekter.

Fire hovedproblemstillinger:

- Hvordan kan verneombudene blir bedre involvert i planleggingen av prosjektene?

- Hvordan fungerer verneombudsrollen i store prosjekter med utenlandske hovedentreprenører og norske underentreprenører?

- Har verneombudene riktig og tilstrekkelig kompetanse til å møte dagens utfordringer?

- I hvilken grad klarer verneombudene å opprettholde sin uavhengige rolle i skjæringspunktet mellom byggherrens SHA-arbeid og bedriftenes egne profesjonelle HMS-arbeid?


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2017:35
Mona Bråten og Rolf K. Andersen
Erfaringer fra bygg og anlegg

Fafo-rapport 2015:42
Mona Bråten og Rolf K. Andersen

Prosjektledelse

Rolf K. Andersen

Prosjektdeltaker(e)

Rolf K. Andersen
Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

Fondet for regionale verneombud

Prosjektperiode

august 2016
august 2018