Skip to main content

Kartlegging av bruken av bedriftsinterne aldersgrenser i privat sektor


Hovedformålet med oppdraget er å få oppdatert, deskriptiv informasjon om bruken av bedriftsinterne aldersgrenser i privat sektor etter 2016.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2023
  • Avsluttes:
    mars 2024

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Bærekraftsmål