Skip to main content

Lønnskartlegging i allmenngjorte bransjer


Prosjektet skal kartlegge lønn i allmenngjorte bransjer i året 2021. Nærmere bestemt skal vi undersøke andelen arbeidsforhold som lønnes under/på/over de allmenngjorte minstesatsene i de respektive områdene. Resultatene for 2021 skal sammenlignes med tilsvarende anslag for 2020 og 2019.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2022
  • Avsluttes:
    desember 2022

Oppdragsgiver

  • Arbeidstilsynet

Bærekraftsmål