Skip to main content

NAV. Politiske trender mot 2035


Dette skal være en analyse av mulige politiske trender fram mot 2035, og konsekvensene av disse på NAVs områder. En av utfordringene er hvordan bevare et bærekraftig velferdssamfunn. Hvordan NAV er rustet som institusjon er også et sentralt spørsmål.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2020
  • Avsluttes:
    november 2020

Oppdragsgiver

  • NAV

Bærekraftsmål