Skip to main content

Seksuell trakassering i arbeidslivet


I dette prosjektet skal vi søke å kartlegge erfaringer med og oppfølging av seksuell trakassering blant medlemmer innen helse og sosial samt hotell og restaurant.

Seksuell trakassering i arbeidslivet er en viktig problemstilling, og det finnes lite kunnskap både om omfang og om hvordan dette følges opp fra arbeidsgiversiden på bransjenivå.

I dette prosjektet, som gjennomføres på oppdrag for LO, Fagforbundet og Fellesforbundet, skal vi gjøre en web-basert pilotundersøkelse for å kartlegge erfaringer med og oppfølging av seksuell trakassering blant medlemmer innen helse og sosial samt innen hotell og restaurant. Vi skal også se nærmere på hvilke rutiner virksomhetene har for å følge opp saker hvor ansatte opplever seksuell trakassering på jobb.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mars 2016
  • Avsluttes:
    desember 2016

Oppdragsgiver

  • LO, Fagforbundet og Fellesforbundet