Skip to main content

Strategier for at flere kan forlenge sine senkarriere. Metastudie


Prosjektet skal oppsummere, konkretisere og vurdere de utfordringer og muligheter som er dokumentert for 10 ulike bransjer/yrker definere hvilke som er generelle og hvilke som er mer bransjespesifikke, samt vurdere og foreslå strategier for hvordan den enkelte arbeidsplass kan bidra til at flere seniorer kan forlenge sine yrkeskarrierer. Som en del av prosjektet skal det i tillegg gjennomføres en 10. bransjestudie som ser på seniorer i skolesektoren, dvs. lærerne/undervisningspersonalet i skolesektoren.

Prosjektet er todelt:

1. Skolestudien: Gjennomføre en bransjestudie om hvordan det er å være senior i skolesektoren (for lærere/undervisningspersonell) tilsvarende det som alt er gjort i tidligere analyser av ulike bransjer.

Prosjektperiode: 2021. Deltakere: Tove Midtsundstad (prosjektleder), Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen

2. Metastudien:

  1. oppsummere relevant kunnskap, konkretisere og vurdere hva som er generelle utfordringer på tvers av bransjer, hva er felles og kan sies å representere arbeidslivets generelle utfordringer med tanke på at så mange som mulig skal jobbe så lenge som mulig
  2. oppsummere relevant kunnskap om, vurdere og konkretisere de mer bransjespesifikke utfordringer og muligheter som er kommet fram i ulike studier
  3. vurdere og foreslå generelle strategier for norsk arbeidsliv, samt spesifikke strategier for de ulike bransjene med mål om at flere kan forlenge sine yrkeskarrierer i tråd med politiske mål og intensjoner. De bransjene som omfattes er barnehage, sykehus, pleie og omsorg, skolle og sentralforvaltningen i offentlig sektor og industri, persontransport, finans, varehandel og akademikeryrker i privat sektor.

Prosjektperiode: 2021-2022. Prosjektdeltakere: Tove Midtsundstad (prosjektleder), Anne Inga Hilsen og professor/dosent Kerstin Nilsson (Høgskolen i Kristianstad/universitetet i Lund.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2021
  • Avsluttes:
    desember 2022

Oppdragsgiver

  • Senter for seniorpolitikk