Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS' område 2002–2019

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2020
  • Avsluttes:
    desember 2020

Oppdragsgiver

  • Pensjonskontoret

Bærekraftsmål