Skip to main content

Heltidspotten

To english version

To english version
Heltidspotten er et utviklingsprogram for utprøving av tiltak i arbeidlivet der målet er å etablere flere heltidsstillinger. Programmet finansieres av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Evalueringen gjennomføres av Fafo, SØA og Framlent.
Målet for følgeforskningen er å beskrive tiltak som prøves ut, hvilke resultater som oppnås og hvordan de oppnås. I tillegg gis veiledning til samtlige forsøksvirksomheter for å bidra til god måloppnåelse. Vi legger opp til fire hovedaktiviteter: 1) tett samarbeid med oppdragsgiver om programutviklingen, 2) kunnskapsoppsummering, 3) følgeforskning og 4) et ganske omfattende opplegg for veiledning til deltakerne.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2023
  • Avsluttes:
    desember 2025

Oppdragsgiver

  • Arbeidsdepartementet

Bærekraftsmål