Skip to main content

Karriereveiledning for nyankomne: Samarbeid mellom kommuner og karrieresentre

To english version

To english version

Nyankomne flyktninger og innvandrere har rett og plikt til å få karriereveiledning kort tid etter bosetting. Hvordan kan fylkeskommunale karrieresentre og kommuner samarbeide om denne formen for karriereveiledning på en måte de selv anser som vellykket?

Siden 2021 har nyankomne flyktninger hatt rett og plikt til å gjennomføre kompetansekartlegging og karriereveiledning (Integreringsloven §11). Målet er å bidra til at den enkelte kan ta informerte valg om arbeid og utdanning, og til at introduksjonsprogrammet blir tilpasset den enkeltes behov. I dette prosjektet utforsker Fafo eksempler på samarbeid mellom fylkeskommunale karrieresentre og kommuner, som aktørene selv definerer som vellykket for å bidra til å oppnå målsetningene med karriereveiledningen. Forskningsprosjektet gjennomføres høsten og vinteren 2023-2024. Prosjektet bygger videre på en tidligere studie der vi undersøkte hvordan karriereveiledningen for nyankomne flyktninger gjennomføres, og hvordan de involverte aktørene vurderer kvaliteten i arbeidet, samarbeidet mellom instansene, rammene for oppdraget og utbyttet for flyktningene som deltar. Formålet med dette tilleggsoppdraget er å få gjennomført en kvalitativ kartlegging som benytter og bygger på resultatene fra den forrige undersøkelsen.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2023
  • Avsluttes:
    februar 2024

Oppdragsgiver

  • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | HK-dir

Bærekraftsmål