Skip to main content

Organisering av arbeidsinnvandrere

Organisasjonsgraden blant arbeidsinnvandrere er 24 prosent. I dette prosjektet undersøker vi hvorfor det er slik. Det er behov for mer kunnskap om hvordan fagforeninger og klubber jobber for å nå arbeidsinnvandrere og hvilke erfaringer de organiserte arbeidsinnvandrerne har gjort seg.

På arbeidsplasser med tariffavtale og organiserte arbeidstakere, er langt flere arbeidsinnvandrere organisert. Det er med andre ord mulig å organisere denne gruppen arbeidstakere. Men hva skal til? Formålet vil dels være å identifisere hvordan vervingen lykkes (strategier/teknikk), men også å få bedre kunnskap om drivkrefter for og barrierer mot organisering. Det skal gjennomføres kvalitative intervjuer i fagforeninger og klubber, og med arbeidsinnvandrere som er tillitsvalgte, i bygg, renhold, fiskeindustri, hotell og restaurant og helse og omsorg.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2023
  • Avsluttes:
    desember 2023

Oppdragsgiver

LO

Bærekraftsmål