Annen publisering

Rapportsøk

Maria Gussgard Volckmar-Eeg

Navigating the multifaceted landscape of culture and social work
A qualitative evidence synthesis of cultural competence and cultural sensitivity in practice
Journal of Comparative Social Work | 2020 | Download PDF

Synnøve Jahnsen

Women who cross borders - Black Magic
A Critical Discourse Analysis of the Norwegian newspaper coverage of Nigerian women in prostitution in Norway | 2009

Lars J. Kirkebøen, Gaute Eielsen, Marte Rønning, Susann Strømsvåg, Silje Andresen, Kaja Reegård, Jon Rogstad, Jan Erik Berge og Lena Lindenskov

Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1
Foreløpig beskrivelse av utforming og gjennomføring av tiltak | 2018 | Last ned PDF

Kurt Elvegård, Terje Olsen, Jan Tøssebro og Veronika Paulsen

TryggEst: Bedre beskyttelse av overgrepsutsatte voksne
Sluttrapport: To års forsøk med TryggEst | 2021 | Last ned PDF

Berit Lødding, Kari Vea Salvanes, Kaja Reegård, Ragna Lillevik og Hanne Cecilie Kavli

Hvordan finne effekter av opplæringstilbud til nyankomne elever med innvandrerbakgrunn?
En vurdering av vilkår for evaluering | 2020 | Last ned PDF

Elin Svarstad & Fredrik B. Kostøl

Unions, collective agreements and productivity
A firm‐level analysis using Norwegian matched employer–employee panel data in British Journal of Industrial Relations | 2022 | Open access

Elin Svarstad og Bjorn Dapi

Lavlønn, kjønn og deltid
Presentasjon på Likelønnsdagene 2021 | 2021 Download Lavlonn_kjonn_og_deltid.pdf

Jon Rogstad, Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt

Fraværsgrensen i videregående skole
Perspektiver, konsekvenser og erfaringer | 2021 | Open access
Derfor sliter innvandrerkvinner med å få fast jobb
Intervju i Forskning.no, 29. juli 2017 | 2017 | Forskning.no
<<  1 [23 4 5 6  >>