Annen publisering

Rapportsøk

Tewodros Aragie Kebede, Svein Erik Stave, Maha Kattaa, and Michaela Prokop

Impact of the COVID-19 pandemic on enterprises in Jordan

Tewodros Aragie Kebede, Svein Erik Stave & Maha Kattaa

Facing Double Crises
Rapid assessment of the impact of COVID -19 on vulnerable workers in Jordan

Kristin Dalen & Mona Christophersen

Hurtigtutrydding av fattigdom
Kina skal utrydde fattigdommen på ett år. Koste hva det koste vil

Ståle Østhus

Downsizing and health in Norway
PhD-thesis, University of Oslo

Jon Horgen Friberg

Konflikt, fellesskap og forandring
Foreldreskap og sosial kontroll i innvandrede familier fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka

Mark Sherry, Terje Olsen, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen

Disability Hate Speech
Social, Cultural and Political Contexts
<<  1 2 [34 5 6 7  >>