Annen publisering

Rapportsøk

Anette Brunovskis, Lise Bjerkan og Linda Dyrlid

Urovekkende om prostitusjon , 2005

Anette Brunovskis

Greit med handel med barn? , 2005

Magne Bråthen, Jørn Ivar Hamree og Trond Pedersen

Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak
Beskrivende analyse av deltakerne i 2002 og forslag til ny evalueringsmetode , 2005

Anne Britt Djuve

Hvem inkluderer innvandrere? , 2005

Jon Rogstad

The multicultural challenge
Political integration among ethnic minorities in Norway , 2005

Jon Rogstad

Krønikesamfunnet som forsvant , 2005

Jon Rogstad

Minoritetspolitikk , 2005

Jørgen Svalund

Helse , 2005

Jørgen Svalund

Hjelpebehov og tjenestetilbud , 2005
<<  45 46 47 48 49 [5051 52 53 54  >>